Werkveld

Deskundigen (onder)schrijven aspiraties

Met een bredere basiskennis kunnen leerkrachten sneller signalen oppikken en kinderen beter verder helpen.
Lees meer.

Kleuterleidster – Basisonderwijs

Ik ben lang overtuigd geweest dat we de schroeven vooral moesten aandraaien bij onze jongeren: terug naar tucht en respect.

Ik heb lang niet willen horen over het waarom van gedrag, onzin dacht ik. Gewoon wat meer hun best doen.

Met veel weerstand heb ik de knop omgedraaid, de jongeren anders benaderd, om tot de vaststelling te komen: het is ook echt onze houding en kennis die bijgeschaafd moet worden. 
Lees meer.

Kristof leerkracht 3e jaar TSO  – Secundair Onderwijs

We mogen verwachten dat lerarenopleidingen anticiperen op een snel en ingrijpend veranderende realiteit waarbinnen er nood is aan een kwalitatieve pedagogische aanpak, naast de vakdidactische bevlogenheid die onze leerkrachten al onmiskenbaar bezitten.

Om leerlingen te laten excelleren, hebben ze een excellente en aangepaste leeromgeving nodig. Hierin is er nood aan een hernieuwde kijk op gedrag. In de praktijk zien we dat leerkrachten een verschil kunnen maken wanneer ze verder kijken dan louter straffen en belonen. Excellente relaties vormen de basis om te bouwen aan de toekomst van onze jongeren, met hun talenten en hun competenties.
Lees meer.

Jody  Steyls –  Openbaar Ondersteuningsnetwerk Limburg

Er ontspint zich een hele polemiek in Vlaanderen: bedreigt onze ‘softe’ aanpak de onderwijskwaliteit? Cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling zijn echter geen tegenpolen van elkaar.

De lat hoger leggen betekent ons onderwijssysteem radicaal hervormen naar een onderwijs waarbinnen onder meer evaluatie de leerling niet afrekent, maar het leerproces versterkt. Waarin leerlingen enthousiast naar school gaan, verbonden met elkaar in het samen leren. Lees meer.

Christel Moors – Directie GO! Atheneum Bree

  ‘Op zoek naar het kruimelpad in de pedagogie’: we leven in een complexe samenleving. Dat geldt niet alleen voor volwassenen. Onze kinderen en jongeren voelen pressie. Om de weg te kunnen vinden in het bos, lijken we geneigd steeds op zoek te gaan naar de moderne versie van de landkaart. Met dit artikel wil ik stof bieden voor verdere reflectie. Het geeft de opvoedingsaccenten weer waar ik belang aan hecht. 
Lees meer.

David Bamps – Filosoof, psycholoog, ethicus, wetenschappelijk onderzoeker, auteur. Verbonden aan UCLL, Odisee, Universiteit Maastricht en KU Leuven 

Onze klassieke pedagogische visie op gedrag onder de loep nemen: positieve verwachtingen formuleren in plaats van (enkel) zeggen wat leerlingen niet mogen.
Lees meer.

Leerlingenbegeleidster – Secundair Onderwijs

Als zorgbrede school voelt zelfs ons ervaren en gedreven team zich vaak te weinig onderbouwd in de problematieken van en tussen kinderen die steeds uitgebreider worden. Dit verhoogt de werkdruk immens.

We voelen en zien daarnaast dat maar weinig startende leerkrachten voldoende voorbereid zijn op de realiteit van de job. Er dienen oplossingen te komen voor de hiaten tussen de opleidingen en de werkvloer, want deze zijn momenteel te groot.
Lees meer.

Zorgcoördinator & Directie – Gemeenteschool Rekem