Initiatiefnemers

Katelijne Van Lommel
Kinder- en jeugdpsychologe
Pedagogisch vormer & spreker

www.katelijnevanlommel.be
info@katelijnevanlommel.be

Sofie Crommen
Kinder- en jeugdpsychiater
Systeemtherapeut

www.praktijkvoorkinderpsychiatrie.be

Wij werken al 10 jaar samen in de ambulante Praktijk voor Kinderpsychiatrie waar we met kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar met diverse kinder- en jeugdpsychiatrische problematieken en hun opvoedingsomgeving aan de slag. Het is de ethiek van het huis om zoveel mogelijk verbinding te maken met de dagelijkse context van deze kinderen en jongeren door onder meer intensief met hun onderwijssettings samen te werken. Dit doen we via klasobservaties, door scholen pedagogisch te adviseren, door overlegmomenten te organiseren met scholen en CLBs en in opleiding voor leerkrachten en zorgleerkrachten te voorzien. Met de combinatie van expertise en ervaring streven we ernaar een verfijnde pedagogiek te implementeren in het onderwijs en zijn aanverwante sectoren om zo een constructief en concreet antwoord te bieden op de uitdagingen van deze en de komende tijd.