Privacybeleid & Auteursrechten

Auteursrechten


Alle auteursrechten en databankrechten ten aanzien van de inhoud van deze website worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van merken, afbeeldingen, teksten, illustraties, videobeelden, geluiden op de website hoogontwikkeldonderwijs.be mag vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden. Voor informatie, neem contact op met via info@hoogontwikkeldonderwijs.be

Privacy beleid


Katelijne Van Lommel verbindt zich ertoe de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, ter harte te nemen en te respecteren. Met het oog op een zo groot mogelijke transparantie met de klanten is er daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd betreffende deze verwerkingen opdat betrokkenen hun rechten zo goed mogelijk kunnen uitoefenen.

Katelijne Van Lommel gevestigd te Scheepvaartlaan 48./1.2, 3500 Hasselt, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Verwerking persoonsgegevens


De persoonsgegevens die op de website worden verzamelend, worden hoofdzakelijk door de beheerder gebruikt voor het onderhouden van relaties met u als klant en websitebezoeker.

Persoonsgegevens worden verwerkt in het kader van het verzenden van nieuwsbrieven, om u te kunnen informeren over wijzigingen in dienstverlening alsook u diensten te kunnen aanbieden en deze uit te voeren.

Gegevens van minderjarigen


Deze website en de aangeboden dienstverlening heeft de intentie enkel gegevens te verzamelen van bezoekers die ouder zijn dan 16 jaar. Met uitzondering dat er toestemming gegeven wordt door een ouder of voogd die verantwoordelijk is voor het betreffende kind of de betreffende jongere. Aangezien dit niet te controleren is, vraag ik ouders en voogden uitdrukkelijk om toezicht te houden op de online-activiteiten van kinderen en jongeren om te voorkomen dat er ongewild gegevens over hen verzameld worden. Indien u als ouder of voogd vaststelt of vermoedt dat er via deze website toch gegevens verzameld werden over een minderjarige, neem dan contact op via info@hoogontwikkeldonderwijs.be, dan wordt deze informatie verwijderd.

Bewaartermijn persoonsgegevens


Persoonsgegevens worden niet langer dan strikt nodig en volgens de wettelijke bepalingen bewaard om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens verzameld werden. Voor personalia, adressen en andere is de bewaartermijn langer dan 5 jaar. 

Persoonsgegevens aanpassen, wijzigen of verwijderen


U heeft op elk moment het recht om inzage te krijgen in uw persoonsgegevens, deze te corrigeren of te verwijderen. U heeft bovendien het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Katelijne Van Lommel via info@hoogontwikkeldonderwijs.be.

Om uw verzoek te verifiëren, wordt gevraagd een kopie van uw identiteitsbewijs met uw vraag mee te mailen. Maak in deze kopie de pasfoto en het paspoortnummer onzichtbaar ter bescherming van uw privacy. Ik verbind mij ertoe zo snel mogelijk, binnen 4 weken, antwoord te geven aan dit verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van verzoeken en het aantal verzoeken, kan deze termijn indien nodig met 2 maanden verlengd worden.

Beveiliging persoonsgegevens


Katelijne Van Lommel poogt misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen van uw gegevens tegen te gaan. Indien u de indruk heeft of vaststelt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd worden of indien u aanwijzingen heeft van misbruik, neem dan contact op via info@hoogontwikkeldonderwijs.be.

Cookies 


Deze website maakt gebruikt van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Deze cookies worden enkel voor technische functionaliteit gebruikt, opdat website naar behoren werkt en bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast worden er cookies geplaatst die uw surfgedrag bijhouden zodat er op maat gemaakte content en advertenties kunnen aangeboden worden.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.