Werkveld

Zorgcoördinator & Directie РGemeenteschool Rekem


We staan in onze regio bekend als een zorgbrede school. Op deze goede naam zijn we terecht trots. Bij ons is een leerkracht zoveel meer dan enkel ‘lesgever’. We stellen het welzijn van de leerlingen voorop en willen elk kind bieden wat het nodig heeft om te groeien en tot ontwikkeling te komen. Dit is echter niet altijd eenvoudig.

Ondanks ons divers gedreven leerkrachtenteam voelen we dat de problematieken van en tussen de kinderen steeds uitgebreider worden. En dit in een veeleisende en kritische maatschappij. Niet enkel de werkdruk wordt hierdoor immens vergroot, leerkrachten voelen zich vaak te weinig onderbouwd om met zulke verscheidenheid aan problematieken om te gaan.

We voelen dat ook maar weinig startende leerkrachten hier voldoende toe voorbereid zijn. En dit terwijl de eisen van de praktijk alsmaar groter worden. Dat vinden wij zeer verontrustend.

Het is tegenwoordig niet evident om goede krachten te vinden om ons team te versterken. Vaak is er op de werkvloer nog veel coaching en begeleiding van nieuwe leerkrachten nodig.

Het zou verrijkend zijn als er via de opleidingen nieuwe inzichten tot op de scholen komen, er via deze weg op de realiteit en toekomst geanticipeerd wordt. Er dienen oplossingen te komen voor de hiaten tussen de opleidingen en de werkvloer, want deze zijn momenteel te groot.