Werkveld

Jody Steyls – Openbaar Ondersteuningsnetwerk Limburg


Sinds vele jaren stellen we vast hoe ontoereikend onze nochtans grote inspanningen zijn om jongeren met een veelheid aan moeilijkheden en noden tot leren en gezond functioneren te brengen. Met ons groot hart en een ijzersterke motivatie lopen we alsnog tegen onze grenzen aan.

We mogen verwachten dat lerarenopleidingen anticiperen op een snel en ingrijpend veranderende realiteit waarin we een noodzaak zien voor een kwalitatieve pedagogische aanpak, naast de vakdidactische bevlogenheid die onze leerkrachten al onmiskenbaar bezitten.

Om leerlingen te laten excelleren, hebben ze een excellente en aangepaste leeromgeving nodig. Hierin is er nood aan een hernieuwde kijk op gedrag. In de praktijk zien we dat leerkrachten een verschil kunnen maken wanneer ze verder kijken dan louter straffen en belonen. Door hun proactieve, ondersteunende en herstelgerichte houding versterken ze relaties; tussen jongeren onderling, tussen de jongere en de school.

Excellente relaties vormen de basis om te bouwen aan de toekomst van onze jongeren, met hun talenten en hun competenties.