Werkveld

Leerlingenbegeleidster – Secundair Onderwijs


Het is tijd om onze meer klassieke pedagogische visies op gedrag onder de loep te nemen….
Positieve verwachtingen als doelstelling naar leerlingen formuleren zijn duidelijker dan alleen
te zeggen wat ze niet mogen.


Een aanvullende pedagogische kijk die de taal van gedrag (h)erkent ….
Hoe kunnen we vangnetten installeren om een luisterend oor voor leerlingen te ontwikkelen?


Bewust sociale vaardigheden aanleren van jongs af aan ….
Leerlingen steunen in het dialogeren, kansen geven om verantwoordelijkheid te nemen,
laten participeren zodat passies kunnen exploreren