Werkveld

Christel Moors – Directie GO! Atheneum Bree


De belangrijkste transformatie die we op onze school hebben doorgevoerd, is de hervorming van de evaluatie. Evaluatie mag geen momentopname blijven, het moet een echte peiling van de kennisoverdracht zijn. Slimme feedback, volgens onderzoek een zeer effectieve vorm van lesgeven, reikt leerlingen nuttige informatie aan en speelt in op processen als motivatie en betrokkenheid.

Recent ontspint zich een hele polemiek in Vlaanderen over de aanpak en de kwaliteit van ons onderwijs. Bedreigt een softe aanpak onze onderwijskwaliteit? Maar ‘leren’ en ‘zich goed voelen op school’ zijn niet tegengesteld aan elkaar. Hoge prestaties nastreven kan hand in hand gaan met leerplezier. Cognitieve ontwikkeling en socio-emotionele ontwikkeling zijn echt geen tegenpolen van elkaar.  Bij meer autonome motivatie ervaart men meer leervreugde maar ook meer ambitie om de leerstof te beheersen. Deze motivatie versterkt zowel de zelfdiscipline als het welbevinden.

‘De lat hoger leggen’ betekent dat we ons onderwijssysteem inderdaad radicaal hervormen naar een onderwijs waar de evaluatie leerlingen niet afrekent maar hun leerproces versterkt, waar leerlingen enthousiast naar school gaan omdat ze zich er goed voelen, verbonden met elkaar in het samen leren, betrokken voelen bij de leerstof die vertrekt vanuit hun eigen ervaringen en gedreven om te groeien in hun kennis en hun competentie!